معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی خاک شناسی
اطلاعیه : موضوع: ‌ علمی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم خاک برای نخستین بار در دانشگاه ارومیه برگزار می کند: کارگاه آموزشی کمپوست و ورمی کمپوست

 

این کارگاه آموزشی یکروزه که با بازدید عملی نیز همراه است 6 ام خردادماه سالجاری در سالن مجتمع فرهنگی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه می توانند به دفتر انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم خک واقع در دانشکده کشاورزی ساختمان معراج مراجعه فرمایند.

گفتنی است به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور نیز اعطا خواهد شد.