معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی ماشینهای کشاورزی
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 0
وضعیت نهاد : فعال
افراد کلیدی
مسئول طرح‌ها: نرمین اسماعیلی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    تازه‌ترین خبرها
    هیچ خبری به شکل عمومی منتشر نشده است.