معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی برق
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
نشریه‌ها 1
پالس 0
در یک نگاه
شماره اعضا: 16
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مسئول طرح‌ها: نرمین اسماعیلی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی
  تازه‌ترین برنامه‌ها
  هیچ برنامه‌ای برای این نهاد به شکل عمومی منتشر نشده است.
  تازه‌ترین خبرها
  انجمن علمی دانشجویی برق برگزار می کند: دوره آموزشی آشنایی با روشهای پیاده سازی دیجیتال
      انجمن علمی دانشجویی برق برگزار می کند: دوره آموزشی آشنایی با روشهای پیاده سازی دیجیتال …
  3 سال پیش علمی