معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی دامپزشکی
خبر : موضوع: ‌ علمی
کارگاه اولتراسونوگرافی تشخیصی دام کوچک برگزار گردید

 

کارگاه آموزشی اولتراسونوگرافی تشخیصی دام کوچک به یاری خداوند مهربان و همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ، روز دوشنبه 27 اردیبهشت از ساعت 8/30 در بیمارستان دامپزشکی دانشگاه ارومیه در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید. دانشجویان بعد از  گذراندن کلاس تئوری طی دو گروه عملی 7 نفر به کار با دستگاه اولتراسونوگرافی پرداختند.

 

در این کارگاه که تا 16 عصر ادامه داشت، آقای دکتر سید محمد هاشمی اصل (استاديار بخش جراحي و راديولوژي گروه علوم درمانگاهي ) به عنوان مدرس کارگاه، به نکات علمی ارزشمندی درخصوص آشنایی با تکنیک و روش کار با دستگاه اولتراسونوگرافی در دام کوچک پرداخت. 

از تمامی مسئولین محترم که در شکل گیری این امر هماهنگی و همکاری های لازم را صورت دادند کمال تشکر و قدارنی را داریم . 

به امید بهبود بیشتر جایگاه علوم دامپزشکی...