معاونت فرهنگی و اجتماعی
هیأت مذهبی حضرت اباالفضل العباس (ع)
مطلب : موضوع: ‌ دینی/آئینی
سالروز آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی موعود (عج) تهنیت باد

نهم ربیع الاول
سالروز آغاز ولایت و امامت و زعامت آخرین سحاب رحمت و یگانه ذریه ذخیره دودمان آل طاها
حضرت مهـدی مـوعـود (عج)
بر منتظران و چشم انتظــاران ظهــورش تبریک و
تهنیت باد .