معاونت فرهنگی و اجتماعی
هیأت مذهبی جوانان حضرت قائم (عج)
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
دانشگاه ارومیه به پیشواز ماه محرم می رود

هیات حضرت قائم (عج) از 21 ام مهرماه با عزاداری در محوطه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه فضای دانشگاه را محرمی کرد

این حرکت حسینی که 21ام مهرماه بعد از ادای فریضه نماز ظهر و عصر آغاز گردید تا ساعت 13/30 تداوم داشت و با این اقدام معنوی دانشگاه ارومیه به پیشواز ماه حسین (ع) رفت.