معاونت فرهنگی و اجتماعی
هیأت مذهبی جوانان حضرت قائم (عج)
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
به همت هیات مذهبی جوانان حضرت قائم (عج) : نمایشگاه فرهنگی به مناسبت ایام فاطمیه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپا شد

 

هیئت جوانان حضرت قائم (عج) دانشگاه ارومیه در ایام فاطمیه نسبت به برگزاری نمایشگاهی تاریخی و مذهبی در محوطه دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه اقدام نمود.

این نمایشگاه که به همت اعضاء و فعالیت این هیات در محل پارکینگ این دانشگاه برپا شد به مدت 10 روز میزبان بازدیدکنندگان بود.

نخستین روز از برپایی این نمایشگاه با سینه زنی و توزیع آش رشته نذری همراه بود.