معاونت فرهنگی و اجتماعی

هیأت مذهبی جوانان حضرت قائم (عج)

برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: دانشکده ادبیات
معرفی:

مراسم دعای پرفیض کمیل

هرهفته پنج شنبه ها بعد از نماز مغرب وعشا

مکان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

شرکت برای عموم آزاد است.