معاونت فرهنگی و اجتماعی

هیأت مذهبی جوانان حضرت قائم (عج)

به همت هیأت مذهبی جوانان حضرت قائم (عج) و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می شود: اردوی فرهنگی تفریحی قره کلیسا و کاخ باغچه جوق ماکو (ویژه برادران)

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: تفریحی
مخاطبان بالقوه: 26686
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: قره کلیسا و کاخ باغچه جوق ماکو
معرفی:

به همت هیأت مذهبی جوانان حضرت قائم (عج) و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردوی فرهنگی تفریحی قره کلیسا و کاخ باغچه جوق ماکو (ویژه برادران دانشجو) برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت می توانند جهت ثبت نام در این اردو به دفتر هیات حضرت قائم (عج) مراجعه نمایند.