معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی مذهبی ایثار
خبر : موضوع: ‌ ادبی
مراسم روز سعدی در دانشگاه ارومیه برگزار شد

 

مراسم روز سعدی به همت کانون علمی و فرهنگی ایثار و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم که روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه از ساعت 12 تا 30/13 در آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه برپا شد دکتر محمدحسین خان محمدی و دکتر کرمعلی قدمیاری از اساتید گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه به ایراد سخنرانی پرداختند.