معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری ایرانگردی
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
با همکاری کانون ایرانگردی دانشجویان پسر سوم اردیبهشت ماه به تفرجگاه مارمیشو عازم شدند

 

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با همکاری کانون ایرانگردی دانشجویان پسر در قالب یک دستگاه اتوبوس سوم اردیبهشت ماه به تفرجگاه مارمیشو عازم شدند.

در این برنامه یک روزه 76 نفر از دانشجویان پسر توسط کانون ایرانگردی  برای بازدید از منطقه مارمیشو به این منطقه اعزام گشتند که از دیگر برنامه های اردو برگزاری بازی فوتبال و والیبال وطبیعت گردی دراین منطقه بود.