معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری ایرانگردی
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری کانون ایرانگردی دانشجویان دختر به اردوی یک روزه تفرجگاه باری اعزام شدند

 

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری کانون ایرانگردی دانشجویان دختر دوم اردیبهشت ماه به اردوی یک روزه تفرجگاه باری اعزام شدند

در این برنامه یک روزه 80 نفر از دانشجویان دختر دوره های نمیه حضوری برای بازدید از مجتمع گردشی باری به این روستا اعزام گشتند از برنامه های این اردو  بازدید از باغ وحش حیوانات این مجتمع توسط دانشجویان وسپس سوارکاری دانشجویان علاقمند و دوچرخه سواری در ساحل منطقه بوده وبعد ازاقامه نماز وصرف ناهار از حضور دکترحسین پور از اساتید علوم تربیتی استفاده نمودند و مسائل روانشناسی ومشاوره در زمینه زندگی دانشجویی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.