معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 17
وضعیت نهاد : فعال
افراد کلیدی
دبیر: یوسف مولودی
مسئول طرح‌ها: طاهره سلطانیان رضائی