معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 10
وضعیت نهاد : فعال
افراد کلیدی
دبیر: مسعود کرمانی قاسمی
مسئول طرح‌ها: زینب فتحی زاده