معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ هنری
اجرای تئاتر خیابانی "بی تو تنهام"

اجرای نمایش تئاتر "بی تو تنهام"

نویسنده و کارگردان :یوسف مولودی

بازیگران:یوسف مولودی،ندا مصطفی زاده،سیامک فلاح