معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
اطلاعیه : موضوع: ‌ هنری
کلاسهای آموزش بازیگری تئاتر

کلاسهای آموزش بازیگری تئاتر

نهاد برگزار کننده: کانون تئاتر دانشگاه ارومیه

مسئول برگزاری:یوسف مولودی

مدرس: شاهو رضایی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کانون واقع در مجتمع فرهنگی دانشگاه مراجعه فرمائید.