معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ هنری
نمایشنامه خوانی نمایشنامه "اسب"

نمایشنامه خوانی "اسب"

کارگردان:یوسف مولودی

نویسنده:خداداد رضائی

خوانشگران:نیما موذن،هانیه دسترنج،محمد وطن خواه،مرتضی نظری

توضیع خوان:سئودا فیروزان

موسیقی:محمد رضا حسنی

تصویر بردار:سعید منافزاده

وعده ما 8آذر 1396 ساعت 14 سالن مجتمع فرهنگی دانشگاه