معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر
خبر : موضوع: ‌ هنری
اجرای تئاتر خیابانی "بگیر ببر "

اجرای تئاتر خیابانی "بگیر ببر" در جشنواره رویش

موضوع:کتاب خوانی

نویسنده و کارگردان:یوسف مولودی

بازیگران:یوسف مولودی،سیامک فلاح،آرزو رنجبر،سلما جلالی،هونیار قادری،صمد رفیعی