معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری تئاتر

اساسنامه کانون تئاتر

 

مقدمه

هنر نمایش شعر سروده شده و حکایت بالقوه ایست که دردمندانی فرهیخته اما بی چیز آن را سروده اند و این بزرگ حقیقت را برای ارائه به جامعه خویش پرورده اند هر جا نمایش بوده است کلام نیز پایدار مانده است کلام انسان با خدا با جهان و انسان چرا که اینها گفت و شنودی جاودانه اند.

در راستای اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی و با توجه به رسالت بسیار مهم و قابل توجه هنر نمایش و وسعت آن که تبلور وحدت، همبستگی و همسویی اقشار مختلف جامعه بویژه در محیط دانشگاه میباشد تاسیس کانون تئاتر می­تواند گامی عملی در جهت تحقق این امر مهم باشد.

انشاءا...

تعاریف و اختصارات:در این اساسنامه دانشگاه ارومیه به اختصار دانشگاه و کانون تئاتر دانشجویان دانشگاه ارومیه به اختصار کانون نامیده می­شود.

فصل اول: اهداف و شرح وظایف کانون:

تلاش برای تبدیل شدن هنر نمایش به یک جریان دائمی فرهنگی در دانشگاه

امکان تبادل نظر و جو باز فرهنگی در بهره­مندی از مشارکت دانشجویان و دانش آموختگان فعال در زمینه هنر نمایش در فرایند سیاست گذاری  کلان و تصمیم گیری اساسی برای فعالیت کانون تئاتر

توجه به آموزش تئاتر در دانشگاه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی کارهای دانشجویی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه­های مختلف و اجراهای عمومی تئاتر

فعالیت جدی در امر پژوهش و گسترش هنرهای نمایشی سنتی ایرانی و بهره گیری از متون کهن ادبیات ایران زمین در تدوین نمایشنامه­ها

گسترده نمودن ارتباط میان دانشجویان و دانش آموختگان و تبادل فرهنگی در سطح ملی و ایجاد بستری مناسبب برای فعالیت های نمایشی و رقابت سالم میان دانشجویان در کانون تئاتر

ایجاد وحدت رویه و همسویی بین دانشگاه ها در اجرای برنامه های هدفمند کانون و تقویت فعالیتهای بین دانشگاهی

تلاش در جهت بهبودی امکانات کانون از لحاظ کمی و کیفی با عنایت به توانایی های موجود

حمایت از گروههای مختلف تئاتری در دانشگاه در صورت دارا بودن کیفیت مناسب

شناسایی اعضای فعال تر و نخبگان کانونها و بهره­مندی از تجربیات آنها در بخشهای آموزشی و پژوهشی

شرکت در جشنواره های دانشجویی سراسر کشور وسایر جشنواره های تئاتر در حد توانایی های کانون

فصل دوم: عضویت در کانون تئاتر

شرایط عضویت: مؤسسین و اعضای کانون بایستی دارای شرایط زیر باشند:

الف) دانشجوی همان دانشگاهی باشد که کانون در آن تشکیل شده است.

ب) حداقل 14 واحد درسی در مقطع کاردانی و کارشناسی و 6 واحد درسی در دوره ی کارشناسی ارشد گذرانده باشد.

ج) حداقل معدل آنها در نیمسال قبل از تقاضای عضویت در کانون در دوره کاردانی و کارشناسی بیشتر از 12 و در در دوره کارشناسی ارشد بیش از 14 باشد.

د) ظرف 2 سال اخیر در کمیته انظباطی حکم قطعی منجر به محرومیت نداشته باشد.

فصل سوم: ارکان کانون تئاتر

ارکان عبارتند از:

شورای عمومی، شورای مرکزی و کمیته های کانون

ماده 1) شورای عمومی کانون:

این شورا متشکل از تمامی اعضایی که فرم عضویت را پر کرده اند میباشد. شورای عمومی کانون حداقل ترمی یک بار به دعوت شورای مرکزی تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت میابد

ماده 2) شورای مرکزی کانون:

شورای مرکزی کانون متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می­باشد که در انتخابات شورای عمومی کانون از میان اعضا به مدت یک سال انتخاب میشود.

تبصره:

چنانچه به هر دلیلی یکی از اعضای شورای مرکزی از عضویت انصراف دهد ویا مطابق آیین نامه انظباطی عدم صلاحیت وی اثبات شود عضویت وی در شورای کانون لغو گشته و اولین عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد

شورای مرکزی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه میدهد و جلسات آن با حضور 4 عضو رسمیت می­یابد.

برنامه­ریزی و اداره جلسات شورای مرکزی بر عهده دبیر شورا است که در اولین جلسه شورا انتخاب می­گردد.

ماده 3) کمیته های کانون:

کمیته های کانون گروه­های فعال در کانون هستند که بر حسب ضرورت تحت نظارت شورای مرکزی کانون به صورت مقطعی یا دائمی تشکیل میشوند و در حوضه هایی نظیر آموزش، انتشار نشریه، جشنواره ها، طرح و برنامه، پژوهش، تبلیغات و تدارکات، نمایشهای مدرن، تئاتر خیابانی، نمایشهای سنتی و ایرانی، نمایشهای طنز و ... فعالیت می­نمایند. هر یک از کمیته ها با مسئولیت یکی از اعضای  شورای مرکزی کانون اداره میشود. تشکیل کمیته ها کانون انحلال ویا تمدید فعالیت آنها در هر دوره باید به تصویب شورای مرکزی برسد. برنامه ها و دستورالعمل فعالیت کمیته ها در هر دوره توسط شورای مرکزی کانون در دو دوره اول توسط هیئت مؤسس ارائه میشود.

فصل چهارم: شرح وظایف ارکان کانون

ماده 4: وظایف شورای عمومی کانون:

الف: تصویب اساسنامه و آیین نامه کانون

ب: انتخاب اعضای شورای مرکزی به مدت یک سال

ماده 5: وظایف شورای مرکزی:

انتخاب دبیر کانون از میان اعضای شورای مرکز

تنظیم تقویم فعالتهای کانون و تعیین بودجه سالانه مطابق اهداف و برنامه های مصوب شورای مرکزی و یافتن ساز و کارهای اجرایی برای تحقیق

تشکیل کمیته های کانون و نظارت بر نحوه فعالیت آنها

تدوین آیین نامه های ضروری و تفسیر و اصلاح اساسنامه و آیین نامه برحسب ضرورت و ارائه آن به شورای عمومی جهت تصویب

تدوین دستور کار و برنامه ریزی جلسات شورای عمومی برپایی و اداره جلسات

تنظیم گزارش عملکرد سالانه فعالیتها و ارائه آن به شورای عمومی

نظارت و ارزیابی فعالیت های کانون، وضعیت اعضای کانون و بررسی تخلفات مطابق قوانین انظباطی کانون و پیگیری پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضاء

ماده6: وظایف دبیر:

الف) برنامه ریزی و هدایت کلیه امور محوله به شورای مرکزی

ب) برپایی و اداره جلسات شورای مرکزی و تنظیم صورت جلسات مربوطه و تدوین گزارش کار جهت ارائه به مسئول کانونهای فرهنگی و هنری و مدیر کل فرهنگی دانشگاه

ج) برقراری ارتباط مستمر با سایر کانونها در سراسر کشور

د) برقراری ارتباط مستمر با شورای مرکزی کانونهای فرهنگی و هنری  مجمع کانون های تئاتر دانشجویان سراسر کشور

ماده 7: وظایف هیئت مؤسس:

1: ارائه اساسنامه عضوگیری طبق ضوابط و برگزاری اولین جلسه شورای عمومی و انتخابات شورای مرکزی

2: ارائه برنامه ها و دستورالعمل فعالت کمیته ها در دوره اول

ماده 8: وظایف اعضای کانون:

الف) پایبندی به اصول مقرارت آیین نامه ها وکلیه مفاد اساسنامه کانون

ب) شرکت منظم و فعالانه در جلسات شورای عمومی کانون

ج) برقراری ارتباط مستمر با شورای مرکزی

ماده 9:

این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل 9 ماده و 1 تبصره در مورخه 30/10/80 به تصویب شورای عمومی رسید این اساسنامه در مورخه /11/80 مورد تایید مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ارومیه قرار گرفت.