معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری فیلم و عکس
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 39
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مسئول طرح‌ها: طاهره سلطانیان رضائی
    تازه‌ترین برنامه‌ها
    هیچ برنامه‌ای برای این نهاد به شکل عمومی منتشر نشده است.
    تازه‌ترین خبرها
    هیچ خبری به شکل عمومی منتشر نشده است.