معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی مذهبی قرآن و عترت طه (ع)
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نشست فعالین قرآنی دانشگاه های استان در مجتمع فرهنگی دانشگاه ارومیه برگزار شد