کانون فرهنگی مذهبی قرآن و عترت طه (ع)

برگزاری محفل انس با قرآن

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
حدنصاب: 1000 نفر
ظرفیت: 1000 نفر
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن شهید دکتر چمران
معرفی:

به همت کانون فرهنگی، مذهبی قرآن و عترت طه (ع) محفل انس با قرآن برگزار می شود.

این محفل، روز یکشنبه 94/9/8 از ساعت 19 در سالن شهید دکتر چمران برپا خواهد شد.

شرکت در این محفل معنوی برای عموم دانشجویان آزاد است.