معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی مذهبی مهدویت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
برگزاری مراسم پر فیض دعای ندبه هر هفته جمعه ها در مسجد دانشگاه ارومیه

مراسم پر فیض دعای ندبه
 جمعه ساعت 7:30  در مسجد دانشگاه
همراه با پذیرایی
حرکت سرویس از سمت خوابگاه های بنت و طوبی 7:20