معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون فرهنگی مذهبی مهدویت
خبر : موضوع: ‌ دینی/آئینی
ایستگاه صلواتی، به مناسبت نهم ربیع الاول، مقابل دانشکده کشاورزی در دانشگاه ارومیه برگزار می شود