معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ علمی
اولین کارگاه آموزشی "آشنایی با ساختار بدن و آسیب های اسکلتی عضلانی ویژه بانوان دانشگاهی" در دانشگاه ارومیه برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی "آشنایی با ساختار بدن و آسیب های اسکلتی عضلانی ویژه بانوان دانشگاهی" روز سه شنبه مورخه 11/8/95 از ساعت 13 الی 15 در مجتمع فرهنگی هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی و با حضور 52 نفر از بانوان همکار دانشگاهی برگزار گردید.

در این کارگاه سرکارخانم دکتر غنی زاده عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مدرس به تشریح ساختار بدن و انواع آسیب های اسکلتی و استخوانی که افراد خصوصا کارکنان در سنین مختلف دچار آن می شوند پرداخت و راهکارهایی برای پیشگیری از آسیب هایی که کارکنان ادارات به هنگام کار با ابزار مربوطه ازجمله کار با رایانه و استفاده از گوشی های همراه دچار آن می شوند ارائه نمودند.

درپایان تمامی شرکت کنندگان خواستار برگزاری دوره های تکمیلی این کارگاه شدند.