معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
سمینار بزرگ چرایی و چگونگی؟ موفقیت در کارآفرینی در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

کانون کارآفرینی معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه سمینار بزرگ چرایی و چگونگی موفقیت درکارآفرینی را برگزار می نماید.

این برنامه محلی برای ارتباط دانشجویان، کارآفرینان جوان، علاقمندان کارآفرینی(ارزش آفرینی) با صاحبان کسب و کار و کارآفرینان کشوری می باشد و شامل برنامه های آموزشی مختلفی همچون رموز و مهارت های کاربردی موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار می باشد.

سمینار چرایی و چگونگی موفقیت درکارآفرینی با سخنرانی ویژه ابراهیم محبوبی بنیانگذار و ریاست  TSPو دکتر ژاله جدی مشاور کسب و کار و کارآفرینی ساعت 9:30 روز چهارشنبه19 آبان ماه در سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه برگزار می گردد.