معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 نشست دانشجویان با هیئت رئیسه دانشگاه
زمان برگزاری نشست صمیمی دانشجویان با هیات رئیسه دانشگاه تغییر می یابد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند نشست صمیمی دانشجویان با هیأت رئیسه دانشگاه به دلیل تراکم مراسم هفته پژوهش و روز دانشجو به زمان دیگری موکول می گردد.

زمان و مکان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.