معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
دبیرخانه جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی،"تیتر10" از عدم تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره خبر داد.

دبیرخانه جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی،"تیتر10" از عدم تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره خبر داد.
به گزارش ستاد خبری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی "تیتر10"، دبیرخانه این جشنواره از تمدید نشدن مهلت ثبت‌نام در جشنواره خبر داد و آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار را همان تاریخ تعیین شده یعنی 15 دی ماه اعلام کرد. بنابراین توصيه مي‌شود  شرکت‌کنندگان ثبت آثار را به روزهاي اخر موكول نكنند. ثبت نام در جشنواره  از 10 آذر آغاز شده است.
 https://telegram.me/titr10