معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی مرتبط با برنامه: 🎤 انجمن دانشجویان ایران اسلامی برگزار می کند: بزرگداشت روز دانشجو
بیانیه دانشگاه ارومیه در خصوص مراسم روز دانشجو

 

ضمن بزرگداشت 16 آذر سالروز پر کشیدن 3 دانشجوی مبارز به دست رژیم مستبد و وابسته به آمریکای شاهی و نیز استقبال از شور و تحرک دانشجویان و تشکل های فرهنگی در برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم این روز بزرگ، به آگاهی  دانشجویان عزیز می رساند: هیات نظارت دانشگاه ارومیه، امسال با برنامه های تمام تشکل ها در روز 16 آذر موافقت کرده است. لکن سالن شهید چمران این دانشگاه به دلیل اینکه  در سال قبل در چنین روزی در اختیار انجمن ایران اسلامی بوده است، امسال به صورت نوبتی  در اختیار سه تشکل به صورت مشترک ( جامعه اسلامی، انجمن اسلامی و بسیج) قرار گرفته و سالن اجتماعات دانشکده علوم در اختیار انجمن ایران اسلامی قرار می گیرد. این گردش نوبتی سال بعد هم انجام خواهد شد. بنابراین ادعای عدم موافقت با برنامه یک تشکل واقعیت نداشته و تشکل های دانشجویی با گرایشات فکری مختلف می توانند در روز 16 آذر برنامه های خود را در 2 مکان مختلف اجرا نمایند.