معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
قابل توجه دبیران هیئات مذهبی، تشکلهای اسلامی و کانونهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری:

قابل توجه دبیران هیئات مذهبی، تشکلهای اسلامی و کانونهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری:
با توجه به اتمام مهلت اجرای برنامه های مصوب فرهنگی و اجتماعی ترم اول، و لزوم آغاز به ثبت درخواستهای ترم جدید، از کلیه دبیران خواهشمندیم از 30ام آذرماه لغایت 20ام دی ماه، نسبت به ثبت گزارش برنامه های انجام یافته نهاد خود در سامانه مهر اقدام نمایند.
شایان ذکر است ثبت برنامه های جدید ترم دوم در سامانه منوط به ثبت گزارش برنامه های مصوب اجرا شده در ترم اول خواهد بود.
از همکاری همه شما بزرگواران در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سپاسگزاریم.