معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
برگزاری نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه های مناطق 3و5 کشور به میزبانی دانشگاه ارومیه

این نشست از 10ام لغایت 12ام مردادماه سالجاری و با حضور قریب به یکصد کارشناس از دانشگاه های مناطق 3 و 5 کشور در پردیس دانشگاهی این دانشگاه برگزار می شود.
شایان ذکر است محوریت این نشست میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود.