معاونت فرهنگی و اجتماعی
اداره امور اجتماعی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
کارشناسان فرهنگی دانشگاه های مناطق 3 و 5 کشور امروز در دانشگاه ارومیه

گپ و گفتگوی فرهنگی کارشناسان دانشگاه های مناطق ۳ و ۵ کشور در دانشگاه ارومیه و در ساعات آغازین صبح روز برپایی نشست آموزشی با محوریت گردشگری فرهنگی

این گپ و گفتگو در ساعات آغازین صبح ۱۰ام مردادماه در بخش ورودی سالن برگزاری نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه های مناطق ۳و۵ کشور که به میزبانی دانشگاه ارومیه برپاست، صورت گرفت. کارشناسان فرهنگی مدعو از تمام لحظات حضور در کنار یکدیگر و در محفلی دوستانه به بحث و تبادل نظر پیرامون دغدغه های خود در اجرای برنامه های دانشجویی با محوریت فراغت دانشجویان و گردشگری پرداختند.