معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ فرهنگی
به همت انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد: مراسم ترویج حجاب و عفاف و تقدیر از دانشجویان محجبه در دانشکده فنی و مهندسی

 

به مناسبت ایام فاطمیه برای احیای فرهنگ فاطمی در مراسمی در دانشکده فنی و مهندسی به دانشجویان دختر این دانشکده شاخه گلی همراه با نوشته ای با مضامینی پیرامون حجاب وعفاف هدیه شد.

این مراسم که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی برگزار شده بود در راستای مصوبه شورای فرهنگی و آیین نامه حجاب وعفاف جهت ترویج حجاب و عفاف و تقدیر از دانشجویان محجبه این دانشکده برگزار شد.