معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ تفریحی
به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، اردوی گردشگری و بازدید از مناطق فرهنگی مراغه برگزار شد

 

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی، اردوی گردشگری و بازدید از مناطق فرهنگی مراغه با همراهی دکتر سلطانی، مدیرکل امور دانشجویان برگزار شد.

این اردو روزهای پنجشنبه و جمعه 9ام و 10ام اردیبهشت ماه با حضور150 نفر از خواهران و برادران دانشجو در شهرستان سرسبز مراغه برگزار شد.

بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی:گنبد سرخ ،گنبد غفاريه، رصدخانه مراغه ،معبد تاریخی آیین زرتشت مهر و طبیعت زیبای صوفی چای و امامزاده ابراهيم چكان از جمله بازدیدهایی بود که صورت گرفت.

این اردوی گردشگری که همراه با باران زیبای بهاری و طبیعت دلنواز باغ شهر ایران همراه بود باعث شور و نشاط دانشجویان شرکت کننده گردید تا دانشجویان به اوقات فراغت سالم بپردازند.