تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

به همت انجمن اسلامی دانشجویان مراسم گرامیداشت هفته معلم و تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده اقتصاد و هنر برگزار می شود

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد و هنر
معرفی:

 

مراسم گرامیداشت هفته معلم و تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده اقتصاد و هنر برگزار می شود.