تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

برگزاری تئاتر خیابانی محرم

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: جلوی دانشکده کشاورزی
معرفی:

تئاتر خیابانی محرم به همت انجمن اسلامی دانشجویان از 14 و 17 مهرماه در محوله مقابل دانشکده کشاورزی اجرا خواهد شد.
بدینوسیله از عموم علاقمندان دانشگاهی جهت حضور در این محفل هنری-مذهبی دعوت به عمل می آید.