تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

نشست صمیمی مسئولین و مدیران گروه با دانشجویان جدیدالورود در همه دانشکده ها

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده ها
معرفی:

نشست صمیمی مسئولین و مدیران گروه با دانشجویان جدیدالورود در همه دانشکده های دانشگاه ارومیه با هماهنگی انجمن اسلامی دانشجویان از سوم لغایت هفتم مهرماه برگزار می شود.

دانشجویان جدیدالورود میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سالنهای ورودی دانشکده و یا آمفی اتئاترهای دانشکده محل ثبت نام خود مراجعه نمایند.