تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

دومین همایش بین الملل استکبار ستیزی گرامیداشت روز 13 آبان

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: همایش
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

تازه‌ترین خبرها
نشست خبری دومین همایش بین المللی استکبارستیزی در پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد
این نشست خبری در ۵آبان ماه و با حضور خبرگزاری های کشور برکزار شد. مهدی نصیری، دبیر اجرایی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه در نشست خبری ویژه ب…
1 سال پیش اجتماعی