تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

برگزاری مسابقات والیبال ویژه روز دانشجو

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن طوبی وآزادگان
معرفی:

مسابقات والیبال ویژه روز دانشجو از اول لغایت بیستم آذرماه در سالنهای طوبی و آزادگان برگزار می شود.