تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

مسابقات جام دانشجو بازی های رایانه ای فوتبال

کلیات
وضعیت: برنامه: گزارش شده (reported)
نوع: مسابقه
موضوع: تفریحی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن طوبی وآزادگان
معرفی:

مسابقات جام دانشجو بازی های رایانه ای فوتبال در سالنهای طوبی و آزادگان از اول لغایت 20آذرماه برگزار خواهد شد.