تشکل اسلامی انجمن اسلامی دانشجویان

دومین سمینارمتافیزیک

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: همایش
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده علوم
معرفی:

برگزاری همایش متافیزیک و بررسی مناسبات علم و دین