معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری کارآفرینی
خبر : موضوع: ‌ علمی
برگزاری کارگاه پرورش قارچ به همت کانون کارآفرینی

کانون کار­؛؛؛آفرینی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 1394 اقدام به برگزاری کارگاه پرورش قارچ نمود.

این کارگاه آموزشی 9 ساعته با تدریس خانم زیبا حبیبی (دانشجوی دکتری مهندسی علوم باغبانی) و حضور 37 نفر از دانشجویان در روزهای پنج شنبه 5ام آذرماه ساعت 13 الی 17 و یکشنبه 8 ام آذرماه ساعت 10 الی 14 در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی - هنری دانشگاه ارومیه برگزار گردید و در روز پایانی نیز آزمون به منظور صدور مدرک برگزار شد.

موضوعات مطروحه در این کارگاه شامل:

اصول پرورش قارچ­؛ های خوراکی (صدفی)

اصول پرورش قارچ­؛ های دکمه ای

گفتنی است مطالب ارائه شده در این کارگاه بصورت دو عدد جزوه تایپی و هم چنین فیلم­؛ ها ، تصاویر و مطالب مربوطه بصورت فایل در اختیار دانشجویان شرکت کننده قرار گرفت.