کانون اجتماعی و هنری کتاب و کتابخوانی

برگزاری محفل کتاب و شعرخوانی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: ادبی
مخاطبان بالقوه: همه
حدنصاب: 1000 نفر
ظرفیت: 1000 نفر
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن شهید دکتر چمران
معرفی:

کانون کتاب و کتابخوانی با همکاری کانون شعر و ادب محفل کتاب و شعرخوانی برگزار می کنند.

این برنامه، امروز 94/9/3 از ساعت 18 الی 20/30 در سالن شهید دکتر چمران دانشگاه برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از عموم علاقمندان به شرکت در این برنامه دعوت به عمل می آید.