کانون اجتماعی و هنری کتاب و کتابخوانی

برپایی ایستگاه مطالعه در دانشگاه

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
حدنصاب: 15000 نفر
ظرفیت: 15000 نفر
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: دانشکده ها
معرفی:

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به همت کانون کتاب و کتابخوانی و با هماهنگی این کانون ایستگاه مطالعه در سطح دانشکده ها مستقر و شرکت برای عموم علاقمندان میسّر خواهد بود.