معاونت فرهنگی و اجتماعی
کانون اجتماعی و هنری نشاط آفرینان طبیعت
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
طرح پاکسازی دانشگاه به همت کانون نشاط آفرینان طبیعت اجرا شد

در این طرح که با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی 28ام اردیبهشت ماه در محوطه نازلو اجرا شد، دانشجویان علاقمند از مقابل مجتمع فرهنگی تا مقابل بوفه های دانشکده دامپزشکی اقدام به پاکسازی محوطه دانشگاه نمودند.

 ؛