کانون اجتماعی و هنری نشاط آفرینان طبیعت

اکران فیلم سبز (مستندمحیط زیست) در دانشگاه ارومیه

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نمایش فیلم
موضوع: اجتماعی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن شهید دکتر چمران
معرفی:

اکران فیلم سبز(مستند محیط زیست) از سوی کانون نشاط افرینان طبیعت

به اطلاع عموم دانشجویان می رساندکانون نشاط افرینان طبیعت درنظر دارددرتاریخ 26 اردیبهشت ماه برنامه نمایش فیلم سبز در امفی تئاتر دانشکده علوم به نمایش گذارد.

دانشجویان علاقمند میتوانند باشرکت در برنامه فیلم سبز به حمایت از محیط زیست باعث ایجاد ارتقای فرهنگی در راستای محیط زیست سالم شوند.

وعده ما 26 اردیبهشت امفی تئاتر دانشکد علوم