معاونت فرهنگی و اجتماعی
کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مسئول: کریم جباری
مسئول طرح‌ها: طاهره سلطانیان رضائی
  تازه‌ترین برنامه‌ها
  هیچ برنامه‌ای برای این نهاد به شکل عمومی منتشر نشده است.
  تازه‌ترین خبرها
  انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار شد
  انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه ارومیه به منظور  انتخاب دو عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات، روز چهارشنبه ساعت 12 ظه…
  2 سال پیش اجتماعی