معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
راهکارهای افزایش تعامل و همکاری دانشگاهها با صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی بررسی شد

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی در نشست مشترک شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان و مسئولان صدا و سیمای مرکز استان که روز چهارشنبه 19آبان ماه در سالن اجتماعات صدا و سیما برگزار شد با تاکید بر اهمیت و تأثیر دانشگاهها در جامعه گفت: که هیچ جامعه ای توسعه نمی یابد مگر اینکه دانشگاهی توسعه یافته داشته باشد.

مجرد با اشاره به توسعه کمّی دانشگاهها بر بهره گیری از ظرفیت صدا و سیما در تبیین نقش دانشگاهها در جامعه و ارتقاء دانشگاهها در حوزه های علمی و فرهنگی تاکید کرد.

وی تعامل بین نهادها و دستگاههای مختلف را عاملی مهم و اساسی در حفظ و ارتقاء هویت دینی و فرهنگی جامعه و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی دانست.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه با تاکید بر تعامل و همکاری بین دانشگاهها و صدا و سیما گفت: شبکه استانی زبان گویای مردم استان است و نقش بزرگی در ارتقاء فرهنگ و هویت بخشی به جامعه دارد.

دکتر سیدمهدی صالحی افزود: باید با برنامه ریزی اساسی و با همکاری و همفکری دانشگاهیان و اهالی رسانه ملی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از یاس و ناامیدی و ترویج امید و نشاط در جامعه تلاش کرد.

در این نشست همچنین، حاضرین در خصوص راهکارهای افزایش همکاری و تعامل بین دانشگاهها و صدا و سیما نظرات خود را بیان نمودند.