ستاد شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر به اردوی غار سهولان (ویژه خواهران) اعزام می شوند

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اردو
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: 0
حدنصاب: 80 نفر
ظرفیت: 80 نفر
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: مهاباد
معرفی:

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر علاقمند به شرکت در اردوی غار سهولان می توانند به دفتر این نهاد در پردیس نازلو مراجعه نمایند.

تاریخ اعزام 23 اردیبهشت ماه