معاونت فرهنگی و اجتماعی
کمیته ناظر بر فعالیت تشکل های اسلامی
بیانیه : موضوع: ‌ اجتماعی
بیانیه هیأت نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاه درخصوص جشن دانشجویان جدیدالورود94

 

 

بیانیه هیأت نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاه

باسمه تعالی

            هیأت نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی، موضوع پیش آمده در جشن دانشجویان جدیدالورود 94 و انعکاس نامناسب آن را در فضای مجازی مورد بررسی قرار داد. این هیأت با اظهار تاسف از این موضوع و با تاکید بر لزوم رعایت مقررات و هنجارهای جامعه اسلامی و ضرورت حفظ آرامش در محیط دانشگاهی، همه مسئولان دانشگاه و تشکل های اسلامی را به اطاعت از قانون و صیانت از حریم دانشگاه توصیه نمود.

            هیأت نظارت همچنین برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده گروه های سیاسی از رفتار و گفتار دانشگاهیان با هدف بر هم زدن فضای آرام و دوستانه دانشگاه در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کرده اند، از همه دانشگاهیان خواست تا با حفظ نشاط علمی و فرهنگی، از هر اقدامی که می تواند آرامش دانشگاه و دانشگاهیان را تحت تاثیر قرار دهد پرهیز نمایند.

دبیرخانه هیأت نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی