معاونت فرهنگی و اجتماعی
جهاددانشگاهی
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نشست تبیین و مفهوم عدالت مفهومی و معنایی در تحقق توسعه در دانشگاه ارومیه برگزار شد

این نشست به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

دکتر طالب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در این نشست گفت:  آشنایی با مفهوم واقعی عدالت بستری برای جاری ساختن آن در جامعه است.

وی گفت: عدم آشنایی با مفاهیم بنیادی علم حقوق عامل بسیاری از هنجارشکنی ها در جامعه ما است.

طالب زاده با تشبیه عدالت به نظم و توازن طبیعی گفت: عملکرد مدیر در نهاد اجتماعی و ارتباط بین نهادها موجب برقراری عدالت می شود که  عملکرد نیز همواره به میزان معرفت وی دارد.

وی گفت: هر جامعه ای به لحاظ قبول ارزش ها نیاز به فرهنگ دارد که متاسفانه جامعه به لحاظ ساختاری آمادگی برخی ارزش ها را برای تحقق عدالت و توسعه ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه گفت: عدالت تابعی از علم است که در جامعه ما توجهی به کیفیت علم آموزی نشده و افراد بیشتر به سمت فرد گرایی سوق داده شده اند.

وی افزود:پذیرش مفهوم عدالت از سوی جامعه و تحقق آن به معنای واقعی نیازمند همکاری جمعی، تعیین هدف، هزینه دادن به آن و آشنا ساختن دانشجویان این حیطه با ماهیت عدالت در دوره های طولانی است.

طالب زاده اظهار کرد: نادیده گرفتن مفاهیم بنیادی در حوزه علوم انسانی و به طور جامع تر در نهاد های اصلی جامعه موجب ایجاد خلاء در تحقق عدالت و نشناختن هدف اصلی آن گردیده است.

وی بازنگری کردن سیستم عدالت و گسترش مفهوم عدالت اجتماعی را راهکار اصلی برای مبارزه با بی عدالتی و عدالت های کذب در جامعه دانست.

 جلسه بصورت پرسش و پاسخ بین دانشجویان وسخنران ادامه یافت.